Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ποικιλίες

Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες ελιάς (50) που καλλιεργούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και είτε χρησιμοποιούνται για φαγητό (βρώσιμες) είτε για παραγωγή ελαιολάδου.

Οι πιο γνωστές από αυτές τις ποικιλίες είναι: Η Κορωνεϊκη, η Λαδολιά (Κουτσουρέλια), Αθηνόλια, Μανάκι, Δαφνολιά, Θρουμπόλια, χονδρολιά Αγρινίου, Καλαμών, Μαυρολιά, Λιανολιά, Ασπρολιά, Τσουνάτη, Αμφίσσης, Χαλκιδικής και άλλες πολλές.